Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 Als u bij Huisbrouwerij De Borggraaf - Craft Brewer Ericson Smith bv, met maatschappelijke zetel te Borggravevijversstraat 24 te 3500 Hasselt KBO nr BE0870.024.771, bij aankoopt zijn deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op alle offerten, verkopen, leveringen en online reserveringen. Mits bestelling gaat u dan ook akkoord met de toepasselijkheid hiervan met uitsluiting van andere voorwaarden.

 

ART. 1 – Aanbiedingen

 De aanbiedingen op onze site zijn geldig zolang de voorraad strekt. Alle
artikelen die bij ons in de webwinkel worden aangeboden zijn normaal
gezien in voorraad en kunnen geleverd worden. Het kan voorkomen dat
een artikel niet voldoende in voorraad is, vooral bij een bestelling van
grotere aantallen van een specifiek artikel. Een van onze medewerkers zal
u hierover informeren. Het kan ook voorkomen dat een artikel tijdelijk niet
in voorraad is wegens laattijdige leveringen van leveranciers of tijdelijk
uitverkocht is bij leveranciers. U kunt er dan voor kiezen verwittigd te
worden wanneer het product opnieuw in voorraad is. Op aanvraag
contacteren wij u van zodra het product opnieuw voorradig is.

 

ART. 2 - Kostprijs

Al onze prijzen zijn in Euro, inclusief 21% BTW, exclusief
verzendingskosten:

De verzendingskosten zijn afhankelijk van het land van bestemming en het gewicht van het postpakket.  Hier vindt u een overzicht van de verzendingskosten.

 • Belgium  

         0 – 31000g.  =  € 9,87

 • Nederland

        0 – 31000g.  =  € 11,13

 • Luxemburg 

        0 - 31000g.  = € 11,88

 • Germany  

        0 - 31000g.  =  € 13,38

 • France 

        0 - 31000g.  = € 17,53

 

Deze kosten worden steeds duidelijk vermeld voor u de bestelling
bevestigt.

ART. 3 - Bestellingen

Bestellingen gebeuren uitsluitend online. De bestelling is pas aanvaard
nadat u uw betalingsopdracht hebt gekozen en bevestigd.

 

ART. 4 - Betaling en betalingsopdracht

 1. Betalingsopdrachten dienen bij de bestelling bij voorkeur online te gebeuren via Ogone: Visa, Mastercard, Bancontact/Mistercash. “

  Indien u kiest om te betalen met een kredietkaart VISA of Mastercard, wordt het bedrag onmiddellijk na uw bevestiging van betaling van uw rekening gedebiteerd.

  Indien u dit verkiest kan u ook overschrijven op bankrekening IBAN BE001887288378 )ter attentie van Huisbrouwerij De Borggraaf - Craft Brewer Ericson Smith (BIC: BIC GEBABEBB). Vermeld dan zeker uw uniek ordernummer die wij u bij bevestiging van de bestelling bezorgen, zodat we uw overschrijving snel kunnen verwerken. 
 2. Wanbetaling laat ons ook toe om (1) schriftelijk voorafgaande betaling te eisen alvorens (andere) leveringen te verrichten (2) dan wel latere bestellingen te annuleren.
 3. De geschenkcheques mogen niet cash terugbetaald worden, of ingeruild worden.
  De geschenkcheques zijn bruikbaar enkel in de winkel van de brouwerij.

ART. 5 - Levering

Zodra de bestelling is aanvaard, sturen wij u een bevestiging en versturen
wij de goederen.

 

ART. 6 - Leveringstermijn

Na aanvaarding van uw bestelling wordt u binnen een termijn van 1 tot 4
(max 7 voor landen buiten de Benelux) werkdagen geleverd. Voor
producten die op bestelling gemaakt worden zal een langere levertermijn
gelden. Dit wordt u steeds duidelijk bevestigd per e-mail. Wij proberen
onze termijnen altijd te respecteren doch deze termijnen zijn niet bindend.
Wij adviseren u een leveringsadres op te geven waar zo vaak mogelijk
iemand aanwezig kan zijn om uw zending in ontvangst te nemen. Indien u
op het tijdstip van de levering niet aanwezig bent, zal de postbode een
bericht in uw brievenbus achterlaten en u uitnodigen om het pakket in het
postkantoor te komen afhalen.
Niet afgehaalde pakketen in een aangegeven termijn zullen naar ons
teruggestuurd worden. Het opnieuw sturen van de levering kan, mits een
bijkomende minium kost van 15 EUR. Voor België + extra verzendingskosten zoals vermeld in Art. 2 van deze voorwaarden.

 

ART. 7 - Product in ontvangst nemen

Is de verpakking beschadigd, verwittig dan onmiddellijk de bezorger en
controleer samen met hem de inhoud van het pakket. Weigert u de levering
wegens schade, of is deze onvolledig, schrijf dit op het leveringsdocument.
Neem daarna steeds contact met ons op om omruiling of terugbetaling zo
snel mogelijk te regelen. (Maak bij voorkeur ook steeds een foto van het
beschadigd pakket).
Indien u het pakket aanneemt is de levering aanvaard en bevestigt u dat er
geen zichtbare gebreken zijn.

 

ART. 8 - Bedenktermijn

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen
dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en
zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag
die volgt op de levering van het goed. (art 46, afdeling 2,
overeenkomsten op afstand). U bezorgt ons het product in de originele
verpakking, in onbeschadigde en ongebruikte toestand en voldoende
gefrankeerd. U dient ons hiervan altijd schriftelijk (bij voorkeur per email
via [email protected]) en vooraf op de hoogte te brengen.
De kosten van retourzendingen worden u teruggestort zodra wij het pakje
ontvangen. Retourzendingen gebeuren op risico van de verzender, in dit
geval de klant. Terugbetaling of omruiling wordt zo snel mogelijk geregeld.
Pas op: Niet aangemelde retourzendingen zullen niet worden
gecrediteerd. Bij ongegronde reden om het pakje te ontvangen, zullen deze
opgeslagen worden op uw kosten en risico.

 

ART. 9 - Privacy en auteursrechten

Om uw bestelling te kunnen aanvaarden, zullen wij uw persoonsgegevens
opslaan. Wij respecteren de wet van 8 december 1992 ter bescherming van
de persoonlijke levenssfeer.
Deze site is exclusieve eigendom van BVBA Huisbrouwerij De Borggraaf - Craft Brewer Ericson Smith.
Onze site bevat informatie en afbeeldingen waarvan de intellectuele
eigendom beschermt is op grond van handelsmerken, auteursrechten etc.
Alle intellectuele eigendomsrechten blijven onze exclusieve eigendom, dan
wel van onze licentiegevers en u kunt hierop geen rechten doen gelden.

 

ART. 10 - Aansprakelijkheid

De afbeeldingen van onze producten zijn zo correct mogelijk weergegeven.
De afbeeldingen maken evenwel geen deel uit van de overeenkomst. Wij
zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten.
Onze aansprakelijkheid voor gebrekkige producten is beperkt tot (1)
directe schade met uitsluiting van indirecte schade en zulks ten belope van
(2) maximaal het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs (excl.
BTW).

 

ART. 11 - Eigendomsvoorbehoud

De (geleverde) koopwaren blijven onze eigendom tot de volledige betaling
van de prijs, desgevallend verhoogd met intresten en kosten.

ART. 12 - Bevoegde rechtbanken

In geval van geschil zullen uitsluitend de Rechtbanken van Hasselt bevoegd
zijn, tenzij Huisbrouwerij De Borggraaf - Craft Brewer Ericson Smith verkiest, indien zij een vordering
instelt, zich op de gewone bevoegdheidsregel te beroepen. Het Belgisch
recht is van toepassing op deze overeenkomst en de eruit voortvloeiende
geschillen.